Ziekte & verzuim

Afwezigheid door ziekte/andere reden

Als uw kind ziek is of een andere reden heeft voor verzuim dient u dit tijdig telefonisch te laten weten tussen 08.00 en 08.30 uur. Het telefoonnummer is: 030-2230113. 

Wanneer een leerling afwezig is -zonder dat bericht is ontvangen- zal de school nog dezelfde dag contact met u opnemen. Wij verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist e.d., zoveel mogelijk buiten de schooltijd te plannen, mocht dit echt niet gaan, geef het dan door aan de leerktracht.

Leerplicht

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school houden wij bij of een kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is. 

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.

Leerplicht gemeente Utrecht Leerplicht en kwalificatieplicht | Gemeente Utrecht

030-2862660, leerplicht@utrecht.nl