Ouders

De school en ouders werken samen 

Van ouders verwachten wij dat zij belangstelling tonen voor het wel en wee van hun kind bij ons op school. Immers samenwerken aan het verder helpen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling is van belang en stimuleert de motivatie van kinderen. Het bijwonen van diverse activiteiten waarvoor uitnodigingen worden verstuurd is belangrijk voor de informatie van de school naar de ouders toe. Ook de ouderavonden of middagen zijn belangrijke momenten om te komen en te praten over de ontwikkelingen van uw kind.

Het is in het belang van uw kind dat de school de ouders betrekt bij alles wat zich voordoet in de school. Wij houden u via Parro en de informatiebrief (voor elke vakantie) zo goed mogelijk op de hoogte.  

Als u vragen voor ons heeft kunt u deze uiteraard bespreken met de leerkracht van uw kind. Is het een korte praktische vraag dan kan dit zelfs even bij het brengen of ophalen van uw kind. Wanneer u echter de tijd zou willen hebben om langer met de leerkracht te spreken, kunt u beter een afspraak maken.