Onze groepen

Op Lux werken we met speciale leerstroomgroepen en met reguliere ZML-groepen.

In de speciale leerstroomgroepen zitten kinderen die extra verzorging of extra ondersteuning nodig hebben. Extra verzorging is soms nodig omdat kinderen bijvoorbeeld niet zelf kunnen eten en drinken of zichzelf niet kunnen aan- en uitkleden. Extra ondersteuning is soms nodig als de problemen in het gedrag van de kinderen groot zijn. Onze speciale leersroomgroepen zijn klein (maximaal 6-8 leerlingen) en er is altijd een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig. Hierdoor creëren we ook voor deze kinderen de rust en ruimte om te kunnen groeien in hun ontwikkeling.

In onze reguliere ZML-groepen werken we ook met een vaste groepsleerkracht en streven wij ernaar om extra ondersteuning van een onderwijsassistent in elke groep te hebben. Zo kunnen we elk kind de aandacht geven die het verdient. We hebben reguliere groepen met een uitstroom naar het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) en met een uitstroom naar het praktijkonderwijs.

Voor de jongste leerlingen hebben we een observatiegroep van waaruit ze kunnen doorstromen naar een speciale leerstroomgroep of een reguliere ZML groep.

“We proberen uit de kinderen te halen wat erin zit. We kijken niet naar wat een kind allemaal zou moeten, maar we kijken naar: wat kan een kind allemaal? En hoe kunnen we het nog verder krijgen? We kunnen goed naar het individu kijken.”