Ons contact met u

We betrekken ouders graag bij ons onderwijs. Samen met u willen wij op één lijn zitten om uw kind nog sterker te maken.

Gedurende het jaar vinden er meerdere contactmomenten op school plaats. Zo krijgen we samen met u een beter beeld van uw kind en kunnen we de ontwikkeling van uw kind in de gaten houden en bespreken. Naast deze contactmomenten op school zal de groepsleerkracht ook op huisbezoek komen bij nieuwe leerlingen.

Naast individuele contactmomenten organiseert Lux ook thema momenten. Deze informatieve momenten zullen ruim van te voren worden aangekondigd. Ook zal dan het thema van de bijeenkomst gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding of uw kind laten sporten na school.

Verder versturen de leerkrachten wekelijks berichten via Parro. Hierin vertellen zij wat de klas de afgelopen week heeft gedaan en geleerd. Ook zitten daar foto's bij zodat u samen met uw kind hier nog eens bij stil kan staan.