Ons doel

We willen dat de kinderen zichzelf accepteren en dat ze in zichzelf geloven. Dat ze om hulp durven vragen wanneer dat nodig is. Dat ze leren omgaan met mensen in de buitenwereld. Dat ze met voldoende zelfvertrouwen zelfredzaam kunnen zijn.

Voor Lux staat deze sociaal-emotionele ontwikkeling voorop. Om de kinderen hierbij te ondersteunen wordt er binnen onze school gebruikgemaakt van de onderwijsmethode De Vreedzame School. Voor het speciaal onderwijs is er een aangepaste versie: Beste Vrienden. Met deze methode werken we aan de zelfredzaamheid en het sociale gedrag van de kinderen.

Zo leren onze leerlingen hoe ze met elkaar om moeten gaan, in de klas maar ook in de samenleving. Wat doe je als iemand iets doet wat je niet leuk vindt? Hoe kan je iemand een complimentje geven? Hoe reageer je op een complimentje? We maken veel gebruik van voorbeeldsituaties waardoor kinderen emoties leren herkennen. En de kinderen krijgen hulpmiddelen om met deze emoties om te gaan, zoals het geven van opstekers en afbrekers en een term als ‘stop, hou op’. De methode wordt de hele dag door gebruikt en door alle klassen heen, zo wordt het voor alle kinderen normaal om respectvol met elkaar om te gaan.

Met de weerbaarheidstraining Rots en Water leren wij de kinderen sociale vaardigheden aan. Hierbij gaat het vooral om het gevoel. Wat gebeurt er als ik boos ben? Waar voel ik dat? En hoe krijg ik dat gevoel onder controle? In deze training leert het kind meer grip te krijgen op zijn of haar gevoelens. Het leert de kracht in zichzelf te zoeken en krijgt van daaruit ook oog voor de ander.

Naast deze sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we het op Lux belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk ontwikkelen in de leervakken, oftewel de cognitieve vakken; zoals lezen, schrijven, taal en rekenen. We stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare niveau te bereiken, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn.

Op ons schoolplein gebruiken we het programma Beweegwijs. Met deze aanpak leren we de kinderen alleen te spelen, naast elkaar te spelen, samen te spelen, en tegen elkaar te spelen.