Onze extra ondersteuning

Op Lux bieden we extra ondersteuning als uw kind dat nodig heeft. We werken samen met een logopedist die uw kind kan helpen als het bijvoorbeeld moeite heeft met praten of met het gebruiken van zijn of haar stem. Onze fysiotherapeut kan helpen als uw kind moeite heeft met bewegen. Als uw kind het moeilijk vindt om te spelen, kan onze spelbegeleider helpen. Ook zijn we gespecialiseerd in de aanpak van autisme en meervoudige beperkingen.

Onze intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De IB’er houdt de voortgang van uw kind op onze school in de gaten. Onder andere door de doelen en leerlijnen van iedere leerling te bespreken met de leerkracht en de andere zorgmedewerkers. Als er speciale leerprogramma’s moeten komen voor leerlingen, dan helpt de IB’er de leerkracht daarbij. Bij ons op school heeft de IB-er een combinatie functie en is zij ook schoolmaatschappelijk werker. Zij is er voor ouders en kinderen als er bijvoorbeeld thuis problemen zijn. Dan kan de schoolmaatschappelijk werker samen met u op zoek gaan naar een oplossing.

Bij iedere nieuwe leerling komt de leerkracht op huisbezoek om kennis te maken. Speciaal bij u thuis, omdat ieder kind en ieder gezin weer anders is. Tevens kan de leerkracht dan alle belangrijke school informatie nogmaals met u bespreken.

Om leerkrachten te begeleiden en ondersteunen, is er bij ons op school ook een schoolopleider.

De orthopedagoog observeert elke leerling die nieuw bij ons op school komt, om te onderzoeken of wij een passende plek kunnen bieden. De orthopedagoog adviseert ook onze leerkrachten en begeleidt uw kind als de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt. Als ouder wordt u hierin ook begeleid en geadviseerd.

Als ondersteunend personeel zijn verder aanwezig: onderwijsassistenten (streven is 1 bij elke groep), een vakleerkracht gym, een conciërge, zorgmedewerkers en een secretaresse.

So Rafaelschool en so Lux | SWV Utrecht PO - YouTube

 

“Het zijn bijzondere kinderen die iets speciaals nodig hebben. Daar kunnen we gelukkig tijd en energie aan besteden.”

Directeur